Het Zuiderzee College

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag klas 4A, 4B, 4C en 4D op woensdag 9 januari 2019