Het Zuiderzee College

Eindexamenleerlingen mogen naar school