MR en OC

Meepraten en meedenken

Bij het Zuiderzee College vinden we het belangrijk om de stem van onze leerlingen, ouders en medewerkers te horen en serieus te nemen. Daarom hebben we een actieve en betrokken Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, leerlingen en medewerkers van onze school en komt regelmatig bijeen om mee te denken en te adviseren over belangrijke beslissingen op het gebied van onderwijs en beleid.

De MR speelt een actieve rol in het bevorderen van de kwaliteit van ons onderwijs en het behartigen van de belangen van alle betrokken partijen binnen onze schoolgemeenschap. Zo heeft de MR onder andere instemmingsrecht op belangrijke beslissingen, zoals het schoolplan en de schoolgids, en kan de raad advies uitbrengen over zaken als de begroting, het formatieplan en het aannamebeleid.

Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van onze MR en hechten veel waarde aan hun inbreng en advies. Samen zorgen we ervoor dat het Zuiderzee College een school is waar iedereen zich gezien en gehoord voelt en waar we samen werken aan de beste kwaliteit van ons onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.