Kosten & ouderbijdragen

Financiële zaken
Wanneer uw kind op de middelbare school zit, zijn daar bepaalde kosten aan verbonden. Sommige kosten betaalt de overheid, andere moet u zelf betalen. We geven u graag een helder overzicht.

Schoolboeken
De schoolboeken van uw kind worden bekostigd door de overheid. Het Ministerie van OC&W geeft de school een vast bedrag per leerling om schoolboeken in te kopen.

Van onze leerlingen verwachten wij dat ze op een verantwoorde manier met de boeken en werkboeken omgaan en dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes en onbeschreven inleveren. Dit wordt vastgelegd in een meerjarige bruikleenovereenkomst die u als ouder aan het begin van de schoolloopbaan van uw zoon/dochter ondertekent. De schoolboeken worden alleen dan aan de leerling meegegeven, als de school in het bezit is van de ondertekende bruikleenovereenkomst. Klik hier voor de bruikleenovereenkomst.

Leermiddelen
Leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van diverse leermiddelen zoals schriften, pennen, potloden, gym- en zwemkleding. Klik hier  voor de leermiddelenlijst van leerjaar 1 en leerjaar 2.
En hier vindt u de leermiddelenlijst voor leerjaar 3 en 4. ]

Vrijwillige ouderbijdragen
U krijgt een rekening van school. Hierop staan alleen de kosten vermeld die géén betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal.
De school vraagt u vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes, activiteiten en materialen die het programma verbreden en interessanter maken.
De vrijwillige bijdragen die u betaalt voor onderwijs op het Zuiderzee College, verdelen we in vier categorieën:

   • algemene kosten;
   • verbruiksmateriaal;
   • buitenlesactiviteiten;
   • schoolreizen en werkweken.

Indien van toepassing betaalt u ook een bijdrage in de kosten die horen bij de beroepsafdelingen, zoals sportkleding, bedrijfskleding of gereedschappen.

Introductie WIS-collect voor facturen en betalingen
Per 1 september 2019 gebruikt het Zuiderzee College WIS Collect om de facturen en betalingen voor leerlingen te digitaliseren.
Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan (bijvoorbeeld schoolkosten en excursies).
Met deze handleiding willen wij u wegwijs maken in WIS Collect, zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken. Voor vragen kunt u mailen naar info@zuiderzee-college.nl of contact opnemen met de schooladministratie.

Handleiding

Op de website van WIS kunt u meer lezen en is een instructiefilmpje te bekijken.

Onze school heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met WIS Collect voor het debiteurenbeheer. WIS Collect is deelnemer van het Privacy Convenant en werkt met de verwerkersovereenkomst 3.0 die vanaf 25 mei 2018 door het onderwijs wordt uitgevoerd. Alle gebruikte persoonsgegevens in WIS Collect zijn en blijven eigendom van de school.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten
Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van de Informatie Beheer Groep (www.ib-groep.nl).
Klik hier voor informatie over andere tegemoetkomingen.

 

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.