Opleidingsschool

Opleiden in de school

Jaarlijks lopen zo’n honderddertig studenten stage bij aspirant Opleidingsschool Zaanstreek. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA) of van de Universiteit van Amsterdam (UVA-ILO). Opleiders en leidinggevenden van de lerarenopleidingen en zes scholen van OVO Zaanstad werken intensief samen om aankomende leraren optimaal voor te bereiden op hun toekomst in het onderwijs.

We ontvangen studenten als aankomende leraren (en wellicht collega’s) die nieuwe inzichten en nieuwe energie de school inbrengen. We streven ernaar om aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk toekomstperspectief te bieden met vele ontwikkelmogelijkheden. Het beroepsbeeld van de leraar nemen we daarbij als uitgangspunt.

Onderdeel van de opleidingsschool Zaanstreek is het Zuiderzee College in Zaandam. Bij het Zuiderzee college krijgen 577 leerlingen les in een modern en licht gebouw. Op het Zuiderzee college zijn er ongeveer 20 geschoolde werkplekbegeleiders binnen verscheidene vakgroepen. Elke aankomende leraar krijgt een intensieve persoonlijke begeleiding van deze werkplekbegeleider. Buiten deze individuele begeleiding, worden er door de schoolopleiders op de woensdagmiddag, ook schoolgroep bijeenkomsten georganiseerd waarbij aankomende leraren van en met elkaar leren.

Wil je meer weten over het opleiden in de school, bezoek de website: www.opleidingsschoolzaanstreek.nl. Hier staan ook alle actuele stageplaatsen vermeld.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.