Opleidingsschool

Opleiden in de school

Jaarlijks lopen zo’n honderddertig studenten stage bij aspirant Opleidingsschool Zaanstreek. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA) of van de Universiteit van Amsterdam (UVA-ILO). Opleiders en leidinggevenden van de lerarenopleidingen en zes scholen van OVO Zaanstad werken intensief samen om aankomende leraren optimaal voor te bereiden op hun toekomst in het onderwijs.

We ontvangen studenten als aankomende leraren (en wellicht collega’s) die nieuwe inzichten en nieuwe energie de school inbrengen. We streven ernaar om aankomende, startende en ervaren leraren een kansrijk toekomstperspectief te bieden met vele ontwikkelmogelijkheden. Het beroepsbeeld van de leraar nemen we daarbij als uitgangspunt.

Onderdeel van de opleidingsschool Zaanstreek is het Zuiderzee College in Zaandam. Bij het Zuiderzee college krijgen 577 leerlingen les in een modern en licht gebouw. Op het Zuiderzee college zijn er ongeveer 20 geschoolde werkplekbegeleiders binnen verscheidene vakgroepen. Elke aankomende leraar krijgt een intensieve persoonlijke begeleiding van deze werkplekbegeleider. Buiten deze individuele begeleiding, worden er door de schoolopleiders op de woensdagmiddag, ook schoolgroep bijeenkomsten georganiseerd waarbij aankomende leraren van en met elkaar leren.

Wil je meer weten over het opleiden in de school, bezoek de website: www.opleidingsschoolzaanstreek.nl. Hier staan ook alle actuele stageplaatsen vermeld.

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...