De Gezonde School

De pijlers van ‘Gezonde School’

1. Educatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of goede voeding.
2. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik te maken van cijfers uit het E-MOVO-onderzoek van de GGD.
3. Schoolomgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een Gezonde Schoolkantine, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein en aan het betrekken van ouders en de supermarkt bij Gezonde School.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Als de school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan voor een aantal thema’s het themacertificaat van het vignet Gezonde School aangevraagd worden. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen zoals het Voedingscentrum, de GGD en het Trimbos-instituut.

In 2017 heeft het Zuiderzee College het vignet “Relaties en Seksualiteit” behaald.

In 2019 heeft het Zuiderzee College het vignet “Welbevinden” behaald. Waarom?

 • De inspirerende, creatieve en sportieve activiteiten tijdens de doedagen.
 • De inzet van de methode Tumult en mentorlessen.
 • De aandacht voor Paarse vrijdag en de lessen over Halt, het COC en cyberpesten op school
 • De positief geformuleerde schoolregels.
 • De goede ondersteunings- en begeleidingsstructuur met de recent ingericht trajectgroep.
 • De duidelijke handleiding voor regels en incidenten.
 • De inrichting van het schoolgebouw.
 • De aparte ruimte voor de eerstejaarsleerlingen om te pauzeren.
 • De korte lijnen tussen mentor, teamcoördinator, ondersteuning en begeleiding en afdelingsleider om preventief te kunnen handelen.
 • De aanwezigheid en inzet van de leerlingenraad en vertegenwoordiging van leerlingen in de MR en GMR op stichtingsniveau.
 • De twee interne contactpersonen (man en vrouw) en de antipestcoördinatoren die er voor de leerlingen zijn.
 • Als school leiden we studenten van de lerarenopleiding op via het concept van ‘Opleiden in school’ en organiseren we diverse activiteiten in het kader van teambuilding voor het personeel

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholieren die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Tijdens de pubertijd ontwikkelen sociale vaardigheden, weerbaarheid en het zelfbeeld zich sterk. Jongeren zijn dan gevoelig voor de mening van anderen en het ‘ideaalbeeld’ dat de (social) media schetsen.

Meer informatie is te vinden op www.gezondeschool.nl

Heeft u nog vragen? Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de coördinator Gezonde School van het Zuiderzee College, Rob Benjamin r.benjamin@zuiderzee-college.nl

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.