De Gezonde School

Gezonde school

Binnen het Zuiderzee College vinden wij het belangrijk dat leerlingen een gezonde leefstijl ontwikkelen en deze eigen maken en wij voelen ons daar medeverantwoordelijk voor.

Gezond eten, goed voor jezelf zorgen en je fijn voelen daar dragen wij als Zuiderzee College graag aan bij. Wij vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook op het volwassen leven in het algemeen. Naast voorlichting  over welbevinden wordt er ook aandacht besteed aan Relaties & Seksualiteit, Roken, Drugs en Alcohol en Voeding. Daarnaast merken wij dat wij met onze leerlingenpopulatie dat wij naast een didactische taak, ook een pedagogische taak vervullen wat inhoudt dat er op dat gebied een opdracht  voor ons is weggelegd.

Op het Zuiderzee College wordt in de lessen van verschillende vakken gedurende een schoolperiode een samenhangend pakket aangeboden. Leerlingen krijgen kennis en vaardigheden aangeleerd. Ook wordt er expliciet ingezet op bewegen.

Wij geloven dat je het meest leert als je echt betrokken bent. Actief leren noemen wij dat en dat stimuleren wij mede met gezonde schoolactiviteiten.

Wij werken volgens de vier pijlers van de gezonde school.

4 pijlers gezonde school:

  • Educatie: in de lessen is er structureel aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, en goede voeding;
  • Signaleren: Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik maken van cijfers uit het E-movoonderzoek van de GGD;
  • Gesprekken door leidinggevende met collega’s over het welzijn behoren hier ook onder;
  • Schoolomgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een Gezonde schoolkantine, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein en de betrokkenheid van ouders;
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Het Zuiderzee College heeft twee erkende thema certificaten:

  • Thema certificaat Welbevinden t/m 2026;
  • Thema certificaat Relaties Seksualiteit t/m 2026.

Ambitie naar de volgende Themacertificaten zijn:

  • Thema certificaat Roken, Drugs, Alcohol gebruik;
  • Thema certificaat Voeding en beweging.

Meer informatie is te lezen op www.gezondeschool.nl

Graag staan wij open voor vragen en suggesties. U kunt terecht bij coördinator gezonde school.

Rob Benjamin r.benjamin@zuiderzee-college.nl

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...