Visie

Optimale ontwikkeling voor iedere leerling

Bij het Zuiderzee College in Zaanstad geloven we in onderwijs dat zich richt op de hele leerling. Naast kennisoverdracht vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Onze missie is om elke leerling te stimuleren en te begeleiden bij het behalen van zijn of haar persoonlijke doelen. Hierbij houden we rekening met de individuele talenten en mogelijkheden van elke leerling.

Onze visie is gebaseerd op het motto ‘elkaar zien en gezien worden’. Dit betekent dat we een school willen zijn waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. We streven naar een veilig en respectvol schoolklimaat waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.

We bieden onderwijs dat zich richt op de praktijk, waarbij leerlingen leren door te doen en te ervaren. We streven ernaar om een uitdagende leeromgeving te bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast hebben we als school een sterke focus op LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn op hun toekomstige studie en/of werk.

Bij het Zuiderzee College werken we samen met ouders en externe partners om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen. We streven ernaar om onze leerlingen te laten groeien tot zelfbewuste en betrokken burgers, die klaar zijn voor de uitdagingen van de dynamische wereld waarin we leven.

Hier treft u ons Schoolplan 2020-2024 aan.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.