Visie

Optimale ontwikkeling voor iedere leerling

Bij het Zuiderzee College in Zaanstad geloven we in onderwijs dat zich richt op de hele leerling. Naast kennisoverdracht vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Onze missie is om elke leerling te stimuleren en te begeleiden bij het behalen van zijn of haar persoonlijke doelen. Hierbij houden we rekening met de individuele talenten en mogelijkheden van elke leerling.

Onze visie is gebaseerd op het motto ‘elkaar zien en gezien worden’. Dit betekent dat we een school willen zijn waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. We streven naar een veilig en respectvol schoolklimaat waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.

We bieden onderwijs dat zich richt op de praktijk, waarbij leerlingen leren door te doen en te ervaren. We streven ernaar om een uitdagende leeromgeving te bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast hebben we als school een sterke focus op LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn op hun toekomstige studie en/of werk.

Bij het Zuiderzee College werken we samen met ouders en externe partners om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen. We streven ernaar om onze leerlingen te laten groeien tot zelfbewuste en betrokken burgers, die klaar zijn voor de uitdagingen van de dynamische wereld waarin we leven.

Hier treft u ons Schoolplan 2020-2024 aan.

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.