OVO Zaanstad

OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Zaanstad en staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. De organisatie verbindt theorie met praktijk, biedt onderwijs op maat en ziet erop toe dat medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we de leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

De OVO-scholen voor vmbo zijn Compaen VMBO, Het Saenredam, Trias VMBO en Zuiderzee College.

De havo/vwo-scholen zijn het Zaanlands Lyceum en het Bertrand Russell College. Ten slotte is ook Praktijkschool de Brug een OVO-school.

OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs aan ruim 6500 leerlingen op zeven scholen in Zaanstad, elk met hun eigen cultuur en historie. Deze diversiteit stelt OVO Zaanstad in staat om alle leerlingen in hun directe omgeving kwaliteitsonderwijs te bieden dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen.

OVO Zaanstad wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur formuleert het beleid voor de gehele organisatie en voert dat uit, samen met de directeuren van de scholen. Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen daarbij.

Het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen zijn de verantwoordelijkheid van de directeuren van de scholen. Voor vragen en problemen die met de school te maken hebben, kunt u dus het beste met de betreffende schoolleiding contact opnemen.

College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Het bestaat uit twee leden:

 • De heer G.J.M. de Lange (voorzitter)
 • Mevrouw B. van Nieuwenhuizen (lid)

Raad van Toezicht Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Mevr. Rian van Dam (voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
 • Mevr. Liesbeth van Welie (voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit)
 • Dhr. Arron Bell (vice-voorzitter RvT, voorzitter auditcommissie, lid remuneratiecommissie)
 • Dhr. René van den Berg (lid commissie Onderwijs & Kwaliteit)
 • Dhr. Thierry van der Weide (lid auditcommissie)

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het service- en expertisecentrum.

Service- en expertisecentrum OVO Zaanstad

 • Postadres: Postbus 451, 1500 EL Zaanstad
 • Bezoekadres: Paulus Potterhof 1, 1506 JX  ZAANDAM
 • Telefoon: 075 640 15 48
 • E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
 • Internet: www.ovo-zaanstad.nl
INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...