OVO Zaanstad

OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Zaanstad en staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. De organisatie verbindt theorie met praktijk, biedt onderwijs op maat en ziet erop toe dat medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we de leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

De OVO-scholen voor vmbo zijn Compaen VMBO, Het Saenredam, Trias VMBO en Zuiderzee College.

De havo/vwo-scholen zijn het Zaanlands Lyceum en het Bertrand Russell College. Ten slotte is ook Praktijkschool de Brug een OVO-school.

OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs aan ruim 6500 leerlingen op zeven scholen in Zaanstad, elk met hun eigen cultuur en historie. Deze diversiteit stelt OVO Zaanstad in staat om alle leerlingen in hun directe omgeving kwaliteitsonderwijs te bieden dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen.

OVO Zaanstad wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur formuleert het beleid voor de gehele organisatie en voert dat uit, samen met de directeuren van de scholen. Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen daarbij.

Het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen zijn de verantwoordelijkheid van de directeuren van de scholen. Voor vragen en problemen die met de school te maken hebben, kunt u dus het beste met de betreffende schoolleiding contact opnemen.

College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Het bestaat uit twee leden:

 • De heer G.J.M. de Lange (voorzitter)
 • Mevrouw B. van Nieuwenhuizen (lid)

Raad van Toezicht Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Dhr. Ruud Vreeman (voorzitter)
 • Mevr. Josette de Goede (lid remuneratiecommissie)
 • Dhr. Frank Tromp (lid auditcommissie)
 • Mevr. Marianne Heeremans (lid)
 • Dhr. Thierry van der Weide (lid)

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het service- en expertisecentrum.

Service- en expertisecentrum OVO Zaanstad

 • Postadres: Postbus 451, 1500 EL Zaanstad
 • Bezoekadres: Paulus Potterhof 1, 1506 JX  ZAANDAM
 • Telefoon: 075 640 15 48
 • E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
 • Internet: www.ovo-zaanstad.nl

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.