Sterk Techniek Onderwijs

Zo werkt het Zuiderzee College aan Sterk Techniek Onderwijs

Bij het Zuiderzee College staan we voor onderwijs dat leerlingen goed voorbereid op een vervolgopleiding en op werk. Een van de sectoren waar veel werk is, is binnen de techniek. Door middel van Sterk Techniek Onderwijs bereiden wij onze leerlingen hierop voor.

Samen met drie andere voortgezet onderwijs scholen uit de regio zorgen we voor actueel en aantrekkelijk techniek- en technologieonderwijs dat leerlingen nog enthousiaster voor techniek moet maken.  We werken daarbij samen met het regionale bedrijfsleven, het mbo en het basisonderwijs.

Onze leerlingen staan centraal

  • Binnen onze school zoeken wij naast onze standaardvakken en profielen (Media, Vormgeving & ICT, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen) naar raakvlakken tussen innovatieve technologie en echte uitdagingen. Uitgangspunt zijn voor ons de zeven werelden van techniek.
  • Nieuwe vakken die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld Zorgtechnologie bij Z&W en Sign. Bij zorgtechnologie gaan leerlingen bijvoorbeeld aan de slag met de meer technische kant van Z&W. Zo hebben zij opdrachten rondom de zorgrobot en domotica. Ook kunnen zij aan de slag met onderzoeken en ontwerpen op het gebied van mixed reality, robotica en digitale fabricage (3d printen en lasersnijden). Bij Sign gaan de leerlingen aan de slag met digitaal ontwerpen. Ze leren omgaan met printers, plotters en hittepersen. Zo maken zij stickers, posters en andere reclame-uitingen.

Onze docenten blijven op de hoogte

  • Docenten van het Zuiderzee blijven op de hoogte door te participeren in verschillende activiteiten, zoals Tech Your Talent en Promotie Evenement Techniek (PET).
  • Docenten van het Zuiderzee College volgen verschillende cursussen via het platform vmbo. Maar ook daarbuiten. Zo zijn er trainingen geweest voor het omgaan met drones, robotarmen en vormgeving.
  • Docenten van het Zuiderzee College hebben regelmatig contact met collega’s van andere scholen maar onderhouden ook zelf een netwerk met verschillende bedrijven.

zuiderzee-college_sterk-techniek-onderwijs_2   zuiderzee-college_sterk-techniek-onderwijs_1

Samen met de omgeving

  • Naast nieuwe lessen werken wij actief samen met het bedrijfsleven. Wij participeren in Techlands, een techniek-brede samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid in en rond Zaanstreek-Waterland.Ook hebben wij meegedaan aan de Zaanse Uitdagingen. En maken wij regelmatig media-uitingen voor Ondernemersvereniging Zuid Zaandam. Ook zijn er samenwerkingen op het gebied van food processing (FPTC) op het regio College en bij bedrijfsbezoeken.
  • Wij werken samen met de basisscholen van Zaan Primair en in de toekomst met die van Agora. Wij ontvangen op de vrijdag leerlingen in ons hypermoderne Techlab. Leerlingen gaan aan de slag met media (digitale nieuwsproductie, stop motion en animaties maken), robotica leerlingen participeren in een mars project waarbij zij een eigen mars rover maken) en mixed reality. Leerlingen maken een planetarium in AR en gaan op ruimtereis in VR.
  • Wij participeren ook in de PET Zaanstad voor de basisschoolleerlingen. Tijdens eerdere edities hebben wij een stop-motion film aangeboden en later robotica (mbots, robotarm) en mixed reality (VR en AR) gedaan. Zeer recentelijk hebben we dit bij de editie van 2023 uitgebreid met een racefiets challenge waar energie mee gemeten kon worden.

Wil je meer weten over Sterk Techniek Onderwijs? Of wil je als bijvoorbeeld ouder met een eigen bedrijf of als maatschappelijk betrokken lokaal bedrijf samenwerken om ons techniekonderwijs nog meer te verstevigen? Neem dan contact op met p.reedijk@zuiderzee-college.nl, Sterk Techniek Coördinator.

Zie hier de 3D tour.

 

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.