De bovenbouw

Het derde jaar: voorbereiden
In het derde jaar van de beroepsgerichte leerweg wordt al gestart met het schoolexamen. Aan het eind van het derde jaar kiezen de leerlingen de vakken waar ze in het vierde jaar examen in doen. Uiteraard is er een uitgebreide voorlichting over de vakkenkeuze en de eisen die vervolgopleidingen stellen. In het derde jaar lopen alle leerlingen ook stage bij het bedrijfsleven. De leerlingen van de mavo doen dat via snuffelstages en de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen via blokstages. De leerlingen zoeken zelf een stageplaats. Mocht dit niet lukken dan biedt de school ondersteuning.

Het vierde jaar: examen
Het vierde jaar staat grotendeels in het teken van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het SE-cijfer bepaalt 50% van het eindcijfer van een vak, de andere 50% wordt bepaald door het CE. Alleen voor maatschappijleer geldt het SE-cijfer als het eindcijfer. Meer informatie is te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) leerjaar vier.

Doorstroom naar het MBO en het HAVO
Vanaf het derde jaar start de bovenbouw en volgt een leerling de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is er een goede aansluiting bij niveau 2 van het mbo. De programma’s van de mavo en de kaderberoepsgerichte leerweg sluiten goed aan op de niveau 3- en 4-programma’s van het mbo. Met het juiste vakkenpakket en bij goede eindexamenresultaten kan vanuit de mavo de overstap naar het havo (klas 4) gemaakt worden.

De beroepsgerichte afdelingen
Het Zuiderzee College biedt in het derde leerjaar de beroepsopleidingen Economie & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W) en Media, Vormgeving & ICT (MVI) aan. Economie & Ondernemen is een opleiding die heel geschikt is voor de ondernemer in de dop die graag met mensen omgaat. Er is veel aandacht voor structuur en administratieve (en financiële) vaardigheden. De leerlingen van Zorg & Welzijn zijn praktisch ingesteld en maken kennis met verzorgende en dienstverlenende beroepen. Ze leren op verschillende leerplekken de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Leerlingen die voor Media, Vormgeving & ICT kiezen zijn creatief en computervaardig. Zij bekwamen zich o.a. in het complete Windows Office pakket, het ontwerpen en vormgeven van websites en tijdschriften, het maken van filmpjes en mixen van muziek. Een leuke, vernieuwde opleiding met veel vervolgmogelijkheden in het mbo.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.