De bovenbouw

Het derde jaar: voorbereiden
In het derde jaar van de beroepsgerichte leerweg wordt al gestart met het schoolexamen. Aan het eind van het derde jaar kiezen de leerlingen de vakken waar ze in het vierde jaar examen in doen. Uiteraard is er een uitgebreide voorlichting over de vakkenkeuze en de eisen die vervolgopleidingen stellen. In het derde jaar lopen alle leerlingen ook stage bij het bedrijfsleven. De leerlingen van de mavo doen dat via snuffelstages en de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen via blokstages. De leerlingen zoeken zelf een stageplaats. Mocht dit niet lukken dan biedt de school ondersteuning.

Het vierde jaar: examen
Het vierde jaar staat grotendeels in het teken van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het SE-cijfer bepaalt 50% van het eindcijfer van een vak, de andere 50% wordt bepaald door het CE. Alleen voor maatschappijleer geldt het SE-cijfer als het eindcijfer. Meer informatie is te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) leerjaar vier.

Doorstroom naar het MBO en het HAVO
Vanaf het derde jaar start de bovenbouw en volgt een leerling de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is er een goede aansluiting bij niveau 2 van het mbo. De programma’s van de mavo en de kaderberoepsgerichte leerweg sluiten goed aan op de niveau 3- en 4-programma’s van het mbo. Met het juiste vakkenpakket en bij goede eindexamenresultaten kan vanuit de mavo de overstap naar het havo (klas 4) gemaakt worden.

De beroepsgerichte afdelingen
Het Zuiderzee College biedt in het derde leerjaar de beroepsopleidingen Economie & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W) en Media, Vormgeving & ICT (MVI) aan. Economie & Ondernemen is een opleiding die heel geschikt is voor de ondernemer in de dop die graag met mensen omgaat. Er is veel aandacht voor structuur en administratieve (en financiële) vaardigheden. De leerlingen van Zorg & Welzijn zijn praktisch ingesteld en maken kennis met verzorgende en dienstverlenende beroepen. Ze leren op verschillende leerplekken de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Leerlingen die voor Media, Vormgeving & ICT kiezen zijn creatief en computervaardig. Zij bekwamen zich o.a. in het complete Windows Office pakket, het ontwerpen en vormgeven van websites en tijdschriften, het maken van filmpjes en mixen van muziek. Een leuke, vernieuwde opleiding met veel vervolgmogelijkheden in het mbo.

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.