Extra aanbod

Kunstvakken 1 (KV1)
Vanaf leerjaar 1 wordt gestart met de culturele kunstzinnige vorming van leerlingen. Dit gebeurt door het aanbieden van beeldende vorming, muziek, dans, drama en bezoeken aan culturele instellingen. Zo worden bijv. het filmhuis, het Media park Hilversum, Fluxus, de Zaanse Schans en het Openluchtmuseum in Arnhem bezocht. en nemen leerlingen deel aan workshops. In leerjaar 3 verdiepen leerlingen zich in diverse kunstvormen door museum- en theaterbezoek en volgen leerlingen een periode kunstzinnige vorming op school, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit: stop motion, lino, drama, schilderen, architectuur en handvaardigheid. Het geheel wordt afgesloten met een eindpresentatie die een weergave is van de beleefde evenementen en de voorbereidingen daarop. Het vak KV1 (voorheen CKV) is voor alle leerlingen en is een onderdeel van het PTA. Het moet met een voldoende beoordeling, die wordt vermeld op het diploma, worden afgerond.

ZKU en ZTU
De Zuiderzee Keuze Uren (ZKU) en de Zuiderzee Talent Uren (ZTU) zijn in het rooster opgenomen. Per periode kiezen leerlingen bij ZKU uit verschillende lessen over bijv. techniek, robotica, conversatie Engels, sport en rekenen. Hiermee wordt de interesse verbreed en de kennis verdiept. In de Zuiderzee Talent Uren zijn volop mogelijkheden om het talent van de leerling te ontdekken en te ontwikkelen. Zo zijn er lessen dronevliegen, gamedesign, schaken, zingen en koken.

Doe-dagen
Een aantal keer per jaar vinden er Doe-dagen plaats. Op deze dagen geen gewone lessen volgen volgens het rooster, maar projecten doen, of op excursie gaan met schoolgenoten, of kennis maken met een nieuwe sport. Wel leren, maar op een andere manier. Door samen binnen en buiten de school verschillende activiteiten te ondernemen worden leerlingen geïnspireerd om op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te beleven en hun horizon te verbreden.

De leeskisten, het boek-in-tas- beleid en het leesuurtje
Op het Zuiderzee College vinden we lezen belangrijk. Lezen biedt een basis voor goede leerresultaten, daarom maken de meeste leerlingen gebruik van de digitale bibliotheek. Leerlingen die liever een ‘echt’ boek lezen, lenen uit de leeskisten. De leeskisten bevatten leesboekjes die afgestemd zijn op de belevingswereld van de leerlingen.
Het boek-in-tas-beleid houdt in dat de leerlingen altijd een leesboek bij zich hebben, zodat ze tijdens invaluren of in hun vrije tijd kunnen lezen.
Wekelijks is er een leesuurtje dat verzorgd wordt door een docent Nederlands. In het leesuurtje gaan de leerlingen een boek lezen en de docent koppelt ook verwerkingsopdrachten aan om na te gaan of er daadwerkelijk gelezen wordt en of het ook begrepen wordt. Want begrijpend lezen is de sleutel tot succes op het eindexamen.

Sport
Bewegen met plezier is belangrijk voor ieder kind, dus ook voor onze leerlingen! De sectie Lichamelijke Opvoeding (LO) biedt hen dan volop gelegenheid om actief bezig te zijn. De leerlingen maken kennis met vele onderdelen van sport. Zodra het weer het toestaat, sporten we zoveel mogelijk buiten op de velden van ZKV. Ook organiseren we diverse extra activiteiten zoals een sportieve introductiedag voor brugklassen, een indoor-sportdag voor alle leerjaren, een outdoor-sportdag voor de brugklassen bij AV Zaanland, sportclinics voor de klassen 2 en 3 en gastlessen in onder andere yoga, judo en hiphop.

Daarnaast zijn we op het Zuiderzee College tijdens LO niet alleen bezig met bewegen; de leerlingen worden ook beoordeeld op samenwerking, inzet, het nemen van initiatief en zelfstandigheid. Belangrijke sociale vaardigheden, voor nu en voor de toekomst!

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.