Belangrijke data

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College
Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur.
U kunt uw kind via deze link aanmelden.

Open dag en open avond
Dit jaar hebben wij twee data waarop ouders en kinderen de school kunnen komen bekijken;
Dinsdag 24 januari 2023 van 18.30 uur tot 21.00 uur
en op
Zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Voorlichtingsavonden
In november of december organiseren wij een informatieve avond voor ouders van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Ouders ontvangen informatie over het voortgezet onderwijs, de school, de opleidingsmogelijkheden, de begeleiding en de aanmelding. Op de Open Avond in januari of februari kunnen leerlingen en ouders de school bezoeken om een indruk te krijgen van het onderwijs op onze school en eens te praten met personeelsleden en leerlingen.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.