Laptops op het Zuiderzee College

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en houden in toenemende mate rekening met deze ontwikkelingen. Het Zuiderzee College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas en aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.

Een eigen laptop
Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met de laptop kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken. Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de (fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden en toepassen in zijn schoolcarrière, maar ook daarna.

Waarom gaan we met laptops werken?
Door technologische vernieuwingen verandert de maatschappij, de toekomstige banen, de vervolgopleidingen en de leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan. Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Lessen kunnen hierdoor ook aantrekkelijker en uitdagender gemaakt worden daardoor de motivatie van leerlingen toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen.

Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast de leerroute meer op maat gerichte hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden.

Tevens zijn leerlingen niet alleen gebonden aan de lessen conform het rooster om kennis op te doen, maar kunnen altijd en overal aan de slag met vragen en leerroutes.

Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer?
Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Kortom, op het Zuiderzee willen wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de veranderende toekomst en hierbij ondersteunt een eigen laptop. In de bijlage vindt u enige informatie over de laptop waarmee wij willen gaan werken. Zodra uw zoon of dochter is ingeschreven bij het Zuiderzee College ontvangt u meer informatie over de specificaties en de aanschaf van de laptop.

Uitleg over The Rent Company en het Easy4u abonnement.

Zuiderzee College-informatie-en bestelflyer 2022-2023

Direct naar bestellen

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...