Aanmelding en inschrijving

Het Zaanse aanmeldings- en inschrijvingsbeleid in het voortgezet onderwijs.

De aanmelding van uw kind op het voortgezet onderwijs verloopt in twee stappen: de aanmelding en de inschrijving.

De Overstap

Aanmelding

De basisschool geeft al haar leerlingen in groep 8 een schooladvies en met dat advies kunt u op zoek naar de school die het beste bij uw zoon of dochter past. Maar de keuze voor een middelbare school kan lastig zijn. Een goed hulpmiddel daarbij is de keuzegids De Overstap . In deze gids staat veel informatie, onder andere over alle onderwijssoorten, de procedures bij aanmelding en inschrijving in Zaanstad en een tijdpad. Ook vindt u hier veel informatie over alle middelbare scholen in Zaanstad, overzichtelijk op een rijtje gezet.

Inschrijving

Heeft u een keuze voor een school gemaakt? Dan zorgt de basisschool via een elektronisch systeem (ELK) dat de aanmelding, samen met alle overdrachtsgegevens, binnenkomt bij de school van uw eerste voorkeur. Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden zich aan dezelfde afspraken en volgen dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Meer weten? U kunt alles over de procedure lezen in de keuzegids. Deze informatie is ook digitaal beschikbaar op de website van POVO-Zaanstreek (klik hier).

Om de kwaliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse schoolbesturen gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen zoveel mogelijk terecht kunnen op de school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de capaciteit van de school toelaat. In dat geval zal er een loting plaatsvinden. Welke regels en voorrangscriteria er gelden bij de procedure van aanmelding en inschrijving, leest u in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’. Deze brochure krijgt u in januari digitaal via de basisschool van uw kind.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.