Leerwegen en profielen

Ons onderwijs van jaar tot jaar

Iedere leerling volgt bij ons het vmbo-onderwijs dat bij hem of haar past. Er is veel ruimte voor eigen keuzes, maar natuurlijk hebben we ook bepaalde vaste structuren. We zetten het verloop graag voor u op een rij.

Zo werkt het in de onderbouw
Je hebt van je basisschool een schooladvies op vmbo-niveau gekregen. Dit kan zijn: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht of mavo. Op basis van dat advies kom je op het Zuiderzee College in een passende eerstejaars klas. In leerjaar 1 geven we jou de kans te ontdekken welke richting écht goed bij je past. In het tweede leerjaar kom je dan in een basis-, kader- of mavo-klas.

Heb je van je basisschool het advies mavo/havo gekregen? Dan kun je bij ons terecht in de aparte klas mavo-plus. Vanuit deze klas kun je, tijdens of na het eerste jaar, de overstap naar de havo maken. Na leerjaar 2 voor iedereen een passend profiel of examenpakket!

Volg je mavo?
Dan kies je aan het eind van leerjaar 2 en 3 de vakken waarin je examen gaat doen. Binnen het Zuiderzee College is er een breed aanbod. Naast de gangbare vakken kun je ook kiezen voor tekenen en/of Frans als examenvak.

Volg je basis of kader?
Dan kies je aan het einde van de tweede klas een van de drie beroepsgerichte profielen: Media, Vormgeving & ICT, Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. In ieder profiel krijg je theoretische en praktische vakken.

Alle vakken op een rij:
  • De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één kunstvak.
  • Twee verplichte vakken: afhankelijk van je profiel volg je twee verplichte vakken die je goed voorbereiden op een bepaald beroep of werkveld. Bij Economie & Ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde. Bij Zorg & Welzijn volg je biologie en wiskunde of maatschappijleer. En bij Media, Vormgeving & ICT zijn dat wiskunde en NASK 1.
  • Vier verplichte profielvakken en vier keuzevakken: de profielvakken staan vast, maar je keuzevakken bepaal je helemaal zelf! De keuze is groot, want we bieden je maar liefst 25 keuzevakken. Je kunt natuurlijk één of meerdere vakken nemen die horen bij het profiel dat je hebt gekozen, maar je mag ook vakken kiezen uit een ander profiel. Zo bepaal je je eigen leerroute.

Klik op de folder voor informatie over leerwegen en profielen.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.