Privacy

Flyer voor ouders

Uw en onze privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wij goed moeten zorgen voor de privacy en persoonlijke gegevens van u en uw kind. Op school hebben wij hier afspraken over gemaakt.

Hoe gaan wij om met privacy?
Uitgebreide informatie over hoe onze school (en de andere scholen van OVO Zaanstad) omgaat met privacy leest u op www.ovo-zaanstad.nl/privacy. U vindt hier ook een flyer met informatie over hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen. U leest hier bijvoorbeeld wat uw rechten zijn, welke gegevens wij bewaren en hoe wij dit doen. Ook vindt u in de flyer een verwijzing naar ons vernieuwde privacyreglement.

Gebruik beeldmateriaal
De nieuwe wet schrijft voor dat wij elk jaar expliciet toestemming moeten vragen als wij foto’s waar uw kind op staat willen gebruiken voor bijvoorbeeld onze website of schoolgids. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, dan moet het zelf toestemming geven.

Telefoonlijst
In veel klassen is er een telefoonlijst of WhatsApp-groep met de namen van de leerlingen en hun telefoonnummers. Dit is handig als leerlingen met elkaar willen overleggen, bijvoorbeeld over het huiswerk of wanneer er onverhoopt een les uitvalt. Wij moeten u nu echter om toestemming vragen als wij de naam en het telefoonnummer van uw kind willen delen met zijn/haar klasgenoten.

Privacy-officer
Onze school heeft een privacy-officer, die voor u het aanspreekpunt is voor alle vragen over privacy en ervoor zorgt dat wij alles doen wat nodig is om de privacy en de gegevens van uw kind te beschermen. Wie de privacy-officer is op onze school leest u op bovenstaande privacy-pagina van OVO Zaanstad.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.