Privacy

Flyer voor ouders

Uw en onze privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wij goed moeten zorgen voor de privacy en persoonlijke gegevens van u en uw kind. Op school hebben wij hier afspraken over gemaakt.

Hoe gaan wij om met privacy?
Uitgebreide informatie over hoe onze school (en de andere scholen van OVO Zaanstad) omgaat met privacy leest u op www.ovo-zaanstad.nl/privacy. U vindt hier ook een flyer met informatie over hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen. U leest hier bijvoorbeeld wat uw rechten zijn, welke gegevens wij bewaren en hoe wij dit doen. Ook vindt u in de flyer een verwijzing naar ons vernieuwde privacyreglement.

Gebruik beeldmateriaal
De nieuwe wet schrijft voor dat wij elk jaar expliciet toestemming moeten vragen als wij foto’s waar uw kind op staat willen gebruiken voor bijvoorbeeld onze website of schoolgids. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, dan moet het zelf toestemming geven.

Telefoonlijst
In veel klassen is er een telefoonlijst of WhatsApp-groep met de namen van de leerlingen en hun telefoonnummers. Dit is handig als leerlingen met elkaar willen overleggen, bijvoorbeeld over het huiswerk of wanneer er onverhoopt een les uitvalt. Wij moeten u nu echter om toestemming vragen als wij de naam en het telefoonnummer van uw kind willen delen met zijn/haar klasgenoten.

Privacy-officer
Onze school heeft een privacy-officer, die voor u het aanspreekpunt is voor alle vragen over privacy en ervoor zorgt dat wij alles doen wat nodig is om de privacy en de gegevens van uw kind te beschermen. Wie de privacy-officer is op onze school leest u in de schoolgids.

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...