Melden afwezigheid

Wat als uw kind niet naar school kan komen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind ziek is of vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een tandartsbezoek. Hier leest u hoe dit soort afwezigheid op onze school geregeld is.

Ziek worden

  • Op school

Wordt uw kind ziek tijdens de les, dan moet hij/zij zich afmelden bij de balie. We vinden het prettig als u als hem/haar dan komt ophalen. Is dat niet mogelijk en gaat uw kind zelf naar huis, dan vragen we u bij zijn/haar thuiskomst de school te bellen, zodat we weten, dat hij/zij goed is aangekomen. Is er niemand thuis, dan belt uw kind zelf de school en neemt later een briefje mee, zodat wij weten dat u op de hoogte bent.

  • Thuis

Als uw zoon of dochter thuis ziek wordt, willen wij dat graag zo spoedig mogelijk weten. Bij voorkeur vóór aanvang van de les. U kunt daarvoor bellen met het algemene nummer van de school. Omdat wij ons als school ook aan bepaalde spelregels moeten houden, wordt de afwezigheid van al onze leerlingen bijgehouden en gecontroleerd.

Te laat komen
Als uw kind te laat komt, moet hij/zij zich altijd melden bij de balie. Als er geen geldige reden is voor de late komst, moet hij/zij zich de volgende dag vóór schooltijd melden. Klik hier voor de nieuwste richtlijnen.

Spijbelen/Ongeoorloofd verzuim
Als uw zoon of dochter spijbelt of regelmatig te laat komt, wordt u door een vertegenwoordiger van de school gebeld. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Klik hier voor het verzuimprotocol  “Ieder kind telt” van de gemeente Zaanstad.

Vrij vragen
Een aantal uren of een dag vrij vragen, bijvoorbeeld voor een bezoek aan het ziekenhuis of een jubileumfeest, gaat via de verzuimkaart. Deze moet minimaal één dag van tevoren worden ingeleverd bij de balie. Uw kind kan daar ook zo’n kaart halen.

Extra vakantie/verlof
Volgens de leerplichtwet mogen we alleen toestemming geven voor extra verlof (dus buiten de vakanties en vrije dagen om) als er sprake is van een heel bijzondere situatie. Aanvragen hiervoor moet u als ouder/verzorger ten minste zes weken van tevoren schriftelijk indienen bij de school. Klik hier voor het aanvraagformulier en hier voor de richtlijnen.

Leerplichtspreekuur
Het Zuiderzee College voert een actief en preventief verzuimbeleid. De school doet daarom dit jaar mee aan een pilot van Leerplicht. Elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op school. Leerlingen die 12 uur ongeoorloofd hebben verzuimd, worden aangemeld voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Eén keer te laat geldt hierbij ook als één uur ongeoorloofd verzuim.

Ouders worden tijdig van het gesprek op de hoogte gesteld, zodat zij aanwezig kunnen zijn, als zij dat willen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan leerling, ouders en de school.

Suiker- en offerfeest
Voor het suikerfeest en het offerfeest kan uw zoon/dochter één dag extra verlof krijgen. Het verlof wordt via de verzuimkaart geregeld.

 

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.