Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie
Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid van de leerlingen bevordert, maar ook een positieve invloed heeft op hun concentratie en prestaties gedurende de schooldag.

Achtergrond
Het belang van goede voedingsgewoonten wordt op het Zuiderzee College erkend als een essentieel onderdeel van het welzijn van de leerlingen. Niet elke leerling heeft echter de mogelijkheid om thuis een voedzaam ontbijt te nuttigen. Om hierop in te spelen, biedt de school dagelijks een gratis schoolontbijt aan, inclusief vers fruit.
Leerlingenperspectief: In een gesprek tijdens het klassenontbijt van het vorige schooljaar gaven leerlingen aan dat het voor hen niet altijd haalbaar is om ’s ochtends een gezond ontbijt te nuttigen. Om hierop in te spelen en de leerlingen op een positieve manier te stimuleren, staat er nu dagelijks een fruitkar in het atrium. Deze voorziening wordt door veel leerlingen benut, waardoor ze de dag op een gezonde manier kunnen beginnen.

Uitbreiding van de mogelijkheden
Na de herfstvakantie is het aanbod van gezonde opties op het Zuiderzee College nog verder uitgebreid. Tussen 08.00 en 09.30 uur hebben leerlingen nu de mogelijkheid om een broodje te pakken uit de gekoelde broodjesbar. Deze toevoeging zorgt ervoor dat leerlingen op verschillende tijdstippen van de ochtend kunnen genieten van een voedzaam en smakelijk ontbijt.

Conclusie
Het Zuiderzee College zet zich actief in voor het welzijn van haar leerlingen door dagelijks gratis schoolontbijt en vers fruit aan te bieden. Door deze gezonde start wordt niet alleen het belang van goede voedingsgewoonten benadrukt, maar krijgen leerlingen ook de mogelijkheid om de dag fris en energiek te beginnen. De toevoeging van de broodjesbar na de herfstvakantie is een positieve stap in de richting van een nog uitgebreider aanbod van gezonde opties op school. Het Zuiderzee College blijft zich inzetten voor de gezondheid en het welzijn van haar leerlingen, zodat zij optimaal kunnen profiteren van hun onderwijservaring.