Leerlingenstatuut

Heldere rechten en plichten

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen. Het is belangrijk dat alle leerlingen op de hoogte zijn van de inhoud van het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut wordt niet elk jaar uitgedeeld aan alle leerlingen, maar alleen aan de nieuwe leerlingen. Het leerlingenstatuut is hier in te kijken.

De inhoud van dit leerlingenstatuut en met name de schooleigen procedures zijn vooraf besproken met de ouders/leerlingengeleding van de MR.

In het leerlingenstatuut wordt ook gesproken over het Convenant Veilig in en om School, dit statuut staat hier.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...