Anti-pestprotocol en gedragscode

Anti-pestprotocol en Gedragscode internet en sociale media

Op het Zuiderzee College hebben we een Anti-pestprotocol.  kun hier je het lezen.

Daarnaast hebben we ook een Gedragscode internet en sociale media. Hierin kun je lezen hoe we op het Zuiderzee College omgaan met het gebruik van internet, e-mail, intranet en de ELO (elektronische leeromgeving). Deze richtlijnen gelden voor leerlingen, medewerkers, stagiairs, ouders en gasten. Voor het gebruik van sociale media gelden dezelfde regels. Klik hier voor de gedragscode.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.