Veiligheid

Veiligheid
We vinden een veilig en sociaal schoolklimaat zeer belangrijk.  Dat leerlingen zich veilig voelen is een voorwaarde voor leren! Dit hebben we beschreven in ons sociaal veiligheidsplan, volgens de opzet van Stichting School en Veiligheid.

Kluisjes
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de kluisjes gratis ter beschikking gesteld. Er wordt wel een borg gevraagd van € 10,-

Veiligheid in en om de school – kluisjes controle
Dat onze leerlingen zich veilig voelen, zowel op school als daarbuiten, is een voorwaarde voor het leveren van goede schoolprestaties. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs en mbo afspraken gemaakt met de politie, bureau Halt, de gemeente Zaanstad en het openbaar ministerie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid in en om de school Zaanstad’. In het convenant zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in de school, discriminatie en strafbare feiten.

U vindt het convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad hier.

Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

  1. leggen wij het ongewenste gedrag vast
  2. informeren wij de ouders
  3. nemen wij disciplinaire maatregelen
  4. maken wij afspraken over verdere begeleiding
  5. doen we aangifte bij de politie

Omwille van de veiligheid in en om de school houdt de directie zich het recht voor om, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen te openen.

U vindt het protocol kluisjes controle hier

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.