Contactpersoon vertrouwenszaken

Leerlingen

Het is belangrijk dat jij je prettig voelt op school. Gelukkig vinden de meeste leerlingen het op school fijn en gezellig. Soms gebeuren er toch dingen die vervelend zijn. Dan is het voor jou belangrijk om snel te gaan praten met je mentor of met je ouders.

De interne contactpersoon

Als je problemen of klachten hebt die je niet aan je mentor, teamcoördinator of afdelingsleider durft te vertellen, dan is het prettig te weten dat er op school iemand is naar wie je toe kunt gaan. Dat is de interne contactpersoon. Bij deze persoon kun je terecht om te praten over bijvoorbeeld pesten, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Als je met een interne contactpersoon praat, dan wordt er zorgvuldig met je probleem of klacht omgegaan. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. De interne contactpersoon onderneemt geen stappen zonder jou hiervan eerst op de hoogte te brengen. Je kunt op school een afspraak met een interne contactpersoon maken. Je kunt ook een email sturen naar:

Maud Vreeburg     m.vreeburg@zuiderzee-college.nl

Abe van den Ban   a.vandenban@zuiderzee-college.nl            

Ouders

Mocht u er als ouder, na bemiddeling, niet samen met de school uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het bestuur of bij de onafhankelijke klachtencommissie van OVO Zaanstad. U vindt de klachtenregeling op onze website onder protocollen. Op de website leest u ook op welke manier u een klacht kunt indienen. Bij de schooladministratie kunt u een kopie van de klachtenregeling vragen.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.