Oudercontact

Goed onderling contact

We vinden het belangrijk dat we goede contacten met u als ouder/verzorger hebben, daarom zijn er verschillende contactmomenten:

Startgesprekken
In alle leerjaren worden startgesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken tussen de mentor, leerling en ouder en vinden voornamelijk aan het begin van het schooljaar plaats. Het startgesprek wordt georganiseerd in de introductieperiode en hierin worden de wederzijdse verwachtingen besproken en doelen gesteld.

Kennismakingsavonden 
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor elk leerjaar een kennismakingsavond. Op deze avond informeren wij ouders over algemene en onderwijskundige zaken die spelen in het betreffende leerjaar. Ook maken de ouders kennis met de mentor.
Naar aanleiding van de rapporten organiseren wij spreekavonden en –middagen, waarop ouders met de mentor of de vakdocenten kunnen bespreken hoe het met de leerling op school gaat.

Hier vindt u de presentaties die wij gegeven hebben op de informatie avonden voor ouders/verzorgers.

Informatieavond

Speciale ouderavonden
Op deze avonden wordt gesproken over speciale onderwerpen of activiteiten in school. Aan de orde komen dan onderwerpen als faalangst, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, stages en het examen.

Graag benadrukken wij dat het altijd mogelijk is voor u om een afspraak te maken met de mentor, afdelingsleider of leerlingbegeleider om te praten over uw zoon/dochter.

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...