Oudercontact

Goed onderling contact

We vinden het belangrijk dat we goede contacten met u als ouder/verzorger hebben, daarom zijn er verschillende contactmomenten:

Startgesprekken
In alle leerjaren worden startgesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken tussen de mentor, leerling en ouder en vinden voornamelijk aan het begin van het schooljaar plaats. Het startgesprek wordt georganiseerd in de introductieperiode en hierin worden de wederzijdse verwachtingen besproken en doelen gesteld.

Kennismakingsavonden 
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor elk leerjaar een kennismakingsavond. Op deze avond informeren wij ouders over algemene en onderwijskundige zaken die spelen in het betreffende leerjaar. Ook maken de ouders kennis met de mentor.
Naar aanleiding van de rapporten organiseren wij spreekavonden en –middagen, waarop ouders met de mentor of de vakdocenten kunnen bespreken hoe het met de leerling op school gaat.

Hier vindt u de presentaties die wij gegeven hebben op de informatie avonden voor ouders/verzorgers.

Informatieavond

Speciale ouderavonden
Op deze avonden wordt gesproken over speciale onderwerpen of activiteiten in school. Aan de orde komen dan onderwerpen als faalangst, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, stages en het examen.

Graag benadrukken wij dat het altijd mogelijk is voor u om een afspraak te maken met de mentor, afdelingsleider of leerlingbegeleider om te praten over uw zoon/dochter.

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.