Decanaat

Speciale begeleiding door het decanaat

Op onze school zijn twee decanen actief. Zij zijn, samen met de afdelingsleider en de mentoren, verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. Voor leerlingen, ouders en mentoren zijn zij de specialisten rondom (school)loopbaankeuzes.

Om de leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van de juiste keuzes, geven de decanen voorlichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens LOB-lessen, tijdens ouderavonden en via deze site.

Er zijn diverse momenten waarop onze leerlingen belangrijke keuzes maken. Deze zijn onder andere:

  • het advies aan het einde van klas 2;
  • de pakketkeuze voor klas 4;
  • de keuze voor beroep en vervolgopleiding.

Zij kunnen op deze momenten dus rekenen op de begeleiding van onze decanen. De decanen Ruben Rump, Margje Kamphuis en  Annemarie Hoeksema. U kunt hen bereiken via decaan@zuiderzee-college.nl

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...