Decanaat

 

Decanaat Zuiderzee College

Een speciale vorm van leerlingbegeleiding wordt geboden door de decanen. De decanen zijn samen met de afdelingsleiders en de mentoren verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op onze school. Voor leerlingen, ouders en mentoren zijn zij de specialist op het gebied van de vakkenpakketten, profielen en vervolgopleidingen.

Er zijn perioden waarin een goede voorlichting over het studievervolg van extra groot belang is, zoals bij:

  • de profiel- en vakkenkeuze in leerjaar 2
  • de vakkenpakketkeuze in leerjaar 3 voor klas 4
  • de keuze in leerjaar 4 voor beroep en vervolgopleiding

De decanen organiseren verder allerlei activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie, waarbij leerlingen ervaringen op kunnen doen, die belangrijk zijn voor het maken van vervolgstappen.

De decanen zijn Annemarie Hoeksema en Margje Kamphuis. Zij zijn te bereiken via decaan@zuiderzee-college.nl

 

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.