Verzekeringen en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering
Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan iemand anders (leerling, medewerker of bezoekers), dan is de school daarvoor verzekerd. De verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op andere lopende verzekeringen.

Bij stages zijn de leerlingen alleen via school verzekerd als dit nadrukkelijk vermeld staat in de stageovereenkomst. Er geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. De school bepaalt of zij het eigen risico aan u als ouder doorberekent.

Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan stellen wij hem of haar, of anders u als ouder, daar aansprakelijk voor.

Ongevallenverzekering
Het Zuiderzee College heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten.

Deze biedt ook dekking tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

• € 12.500,- bij overlijden
• € 50.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
• € 2.500,- voor geneeskundige behandeling
• € 5.000,- voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering
Het Zuiderzee College heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd.

Heeft u vragen over de verzekeringen? Neem dan contact op met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad: 075 – 640 15 48.

Open dag en open avond

Open dag en open avond

Op vrijdag 26 januari 2024 van 18.00 – 20.00 uur en zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 – 13.00 uur zullen de open dagen van het Zuiderzee College georganiseerd worden.

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Op woensdag 10 januari 2024 is de open lesmiddag gepland van 13.30 uur tot 15.30 en donderdag 15 februari 2024 is de open lesmiddag gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur. U kunt uw kind aanmelden  via deze link of scan de QR-code.