Verzekeringen en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van privébezittingen van leerlingen, ouders en personeel. De school is ook niet aansprakelijk voor door school of derden ter beschikking gestelde, c.q. verhuurde leermiddelen. Wij raden aan geen waardevolle zaken mee te nemen naar school als dit niet noodzakelijk is en tijdens sportactiviteiten een sportbril te dragen. Ook het stallen van fietsen en bromfietsen is voor eigen risico.

Schoolaansprakelijkheidsverzekering
Schade die tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband door leerlingen aan derden is veroorzaakt en waarbij geen sprake is van opzet, is verzekerd, maar deze verzekering heeft een aanvullend karakter. Dat wil zeggen dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op andere lopende verzekeringen. Als er wél sprake is van opzet zal de school de leerling (c.q. zijn/haar ouders) aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Er is altijd een eigen risico van € 500,- De school bepaalt of het eigen risico aan de ouders wordt doorberekend. Tijdens stages zijn leerlingen alleen via school verzekerd als dit in de stageovereenkomst vermeld staat.

Doorlopende reisverzekering
De school heeft een doorlopende reisverzekering voor medewerkers en leerlingen. Gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Er is altijd een eigen risico van € 75,- p.p. voor reisbagage. Heeft u nog vragen over verzekeringen? Neemt u dan telefonisch contact op met OVO Zaanstad.

Ongevallenverzekering
De school heeft voor leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten die dekking biedt tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

€ 12.500,- bij overlijden
€ 50.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
€ 2.500,- voor geneeskundige behandeling
€ 5.000,- voor tandheelkundige kosten

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...