Verzekeringen en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering
Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan iemand anders (leerling, medewerker of bezoekers), dan is de school daarvoor verzekerd. De verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op andere lopende verzekeringen.

Bij stages zijn de leerlingen alleen via school verzekerd als dit nadrukkelijk vermeld staat in de stageovereenkomst. Er geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. De school bepaalt of zij het eigen risico aan u als ouder doorberekent.

Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan stellen wij hem of haar, of anders u als ouder, daar aansprakelijk voor.

Ongevallenverzekering
Het Zuiderzee College heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten.

Deze biedt ook dekking tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

• € 12.500,- bij overlijden
• € 50.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
• € 2.500,- voor geneeskundige behandeling
• € 5.000,- voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering
Het Zuiderzee College heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd.

Heeft u vragen over de verzekeringen? Neem dan contact op met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad: 075 – 640 15 48.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.