Leerlingenraad

Meedenken over je eigen school

Heb je bepaalde ideeën over onze school? Hoe iets anders of beter kan? Met deze ideeën kun je terecht bij de leerlingenraad! In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit al onze leerjaren en vmbo-leerwegen. Deze leerlingen worden uit en door de leerlingen zelf gekozen. De leerlingenraad bespreekt onderwerpen die zij belangrijk vindt. Het gaat dan bijvoorbeeld om dingen die onze school beter, veiliger en leuker maken.

Iedere maand gaat de leerlingenraad om tafel met de directie. Daarnaast praten twee leerlingen uit de leerlingenraad mee in de medezeggenschapsraad van het Zuiderzee College

Wil je contact met de leerlingenraad? Vul dan het contactformulier in.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.