Peer2Peer

Wat houdt Peer2Peer in?
Peer is de Engelse benaming voor leeftijdgenoot. Op het Zuiderzee College kunnen leerlingen zich vanaf leerjaar 1 aanmelden voor het Peer2Peer coachingstraject, waarin medeleerlingen elkaar gedurende de schoolperiode helpen, coachen, begeleiden en ondersteunen met schoolzaken.

Peer2Peer
Stimuleert:
• integratie en socialisatie van leerlingen

Versterkt:
• leerlingenparticipatie op het Zuiderzee College
• verbinding tussen leerjaren en leerwegen (overstijgend)

Ontwikkelt:
• ‘Leren leren’
• sociale en culturele vaardigheden
• samenwerken, oplossingsgericht handelen, integer handelen en feedback geven

Hoe word je coach?
Leerlingen die zich aanmelden voor een coachingsrol worden zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en gecertificeerd.

Waarom op het Zuiderzee College?
Peers geven een extra impuls aan een gezond sociaal klimaat en de kwaliteit van het onderwijs. Peers staan dichter bij elkaar als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag en oudere Peers zijn de rolmodellen voor jongerejaars. Iedereen die bij de Peer2Peer-aanpak betrokken is, wordt er beter van: de leerlingen, de leerkrachten en de school.

De verschillende rollen

 

Peer Leader: ondersteunt de mentor van de brugklas, begeleidt brugklassers en maakt ze wegwijs in de school.

 

Peer Tutor: zet zich in voor de leerling die hulp kan gebruiken bij een specifiek vak.

 

 

Peer Buddy: is een persoonlijk aanspreekpunt voor de tussentijdse instromers en de vaste steun en toeverlaat voor de leerling die extra aandacht nodig heeft.

 

 

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.