Peer2Peer

Wat houdt Peer2Peer in?
Peer is de Engelse benaming voor leeftijdgenoot. Op het Zuiderzee College kunnen leerlingen zich vanaf leerjaar 1 aanmelden voor het Peer2Peer coachingstraject, waarin medeleerlingen elkaar gedurende de schoolperiode helpen, coachen, begeleiden en ondersteunen met schoolzaken.

Peer2Peer
Stimuleert:
• integratie en socialisatie van leerlingen

Versterkt:
• leerlingenparticipatie op het Zuiderzee College
• verbinding tussen leerjaren en leerwegen (overstijgend)

Ontwikkelt:
• ‘Leren leren’
• sociale en culturele vaardigheden
• samenwerken, oplossingsgericht handelen, integer handelen en feedback geven

Hoe word je coach?
Leerlingen die zich aanmelden voor een coachingsrol worden zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en gecertificeerd.

Waarom op het Zuiderzee College?
Peers geven een extra impuls aan een gezond sociaal klimaat en de kwaliteit van het onderwijs. Peers staan dichter bij elkaar als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag en oudere Peers zijn de rolmodellen voor jongerejaars. Iedereen die bij de Peer2Peer-aanpak betrokken is, wordt er beter van: de leerlingen, de leerkrachten en de school.

De verschillende rollen

 

Peer Leader: begeleidt brugklassers en tussentijdse instromers en maakt ze wegwijs in de school.

 

Peer Tutor: zet zich in voor de leerling die hulp kan gebruiken bij een specifiek vak.

 

 

Peer Buddy: is een persoonlijk aanspreekpunt voor de leerling en de vaste steun en toeverlaat voor de leerling die extra aandacht nodig heeft.

 

 

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College

Open lesmiddagen op het Zuiderzee College Woensdag 18 januari 2023 en woensdag 1 februari 2023 zijn de open lesmiddagen. De open lesmiddagen zijn gepland van 13.30 uur tot 15.30 uur. U kunt uw kind via deze Link aanmelden. Open dag en open avond Dit jaar hebben wij...