Huisregels

Duidelijkheid geeft rust
Stel je eens voor dat er geen verkeersregels zouden zijn of geen regels bij teamsport… Het zou snel een rommeltje worden. Het is handig als iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht in bepaalde situaties. Daarom hebben we op het Zuiderzee College duidelijke afspraken.

Wat te doen als je te laat bent?
Als je (om wat voor reden dan ook) te laat bent, meld je je bij de balie. Daar word je geoorloofd of ongeoorloofd absent gemeld. Als je geen goede reden hebt voor je late komst (toestemming van je ouders/verzorgers), dan meld je je de volgende dag vóór schooltijd.

Eruit gestuurd
We hopen dat het je niet overkomt, maar áls je uit de les gestuurd wordt, blijf je op school en meld je je altijd meteen in lokaal 123 op de eerste etage. Hier blijf je de rest van het lesuur. Daarna meld je je bij de docent die je uit de les gestuurd heeft om een afspraak te maken.

Foto’s en filmpjes
Bij veel activiteiten worden leerlingen op de foto gezet. Deze foto’s zijn te bekijken via een beveiligde pagina op deze website. Foto’s die gebruikt worden in de schoolgids, folders of op de website, worden alleen geplaatst met schriftelijke toestemming van ouders. Meer informatie over hoe wij met de AVG omgaan vind je hier

Ziek worden

 • Op school
  Word je tijdens de les ziek, meld je dan eerst in lokaal 123 op de eerste etage. Kunnen je ouders je niet ophalen en ga je zelf naar huis, vraag dan of zij naar school bellen als je thuis bent aangekomen.
 • Thuis
  Ben je thuis ziek geworden, vraag je ouders dan om dit ’s ochtends zo vroeg mogelijk (vóór 8 uur) aan de school door te geven via het algemene nummer van de school. Omdat wij ons als school aan bepaalde spelregels moeten houden, wordt je afwezigheid bijgehouden en gecontroleerd. Als je weer op school komt, vergeet dan niet een door je ouders ondertekende verzuimkaart bij de balie in te leveren.

Vrij vragen
Moet je naar het ziekenhuis, naar de tandarts, of is er een andere reden om een paar uur vrij te vragen? Zorg er dan voor dat je de verzuimkaart minstens één dag van tevoren inlevert bij de balie. Als er een goede reden is, krijg je vaak wel toestemming. Bij de balie kun je zo’n verzuimkaart ophalen.

Zomaar afwezig
Ben je niet op school en heeft niemand doorgegeven dat je ziek bent of verlof hebt? Dan zoeken we uit waarom je er niet bent. Als je er ‘zomaar’ niet bent, kan dit gevolgen hebben, zoals een melding bij de leerplichtambtenaar.

Extra vakantie/verlof
Volgens de leerplichtwet mogen we alleen toestemming geven voor extra verlof (dus buiten de vakanties en vrije dagen om) als er sprake is van een heel bijzondere situatie. Aanvragen hiervoor moeten je ouders ten minste zes weken van tevoren schriftelijk indienen bij de school. Voor het suikerfeest en het offerfeest kun je via de verzuimkaart één dag extra verlof aanvragen.

Kledingvoorschriften
Smaken verschillen. Ook wat kleding betreft. Je mag dus naar school aantrekken wat je leuk vindt, zolang dit maar niet aanstootgevend, discriminerend of beledigend is. Tijdens de les mag je geen pet op of je jas aanhouden.

Gymkleding
Voor gym heb je nodig: een T-shirt, korte broek, sportsokken, zaalschoenen (met lichte zolen!), buitenschoenen, een trainingsjack of trui en een handdoek. Neem geen waardevolle spullen mee naar de gymles. Om na gym weer lekker fris in de klas te komen, kun je een verkwikkende douche nemen.

Kleding beroepsgerichte vakken
In de praktijklessen heb je speciale kleding nodig. Wat je precies moet aanschaffen, krijg je van je docent te horen.

Telefoon
Je telefoon gebruiken of muziek luisteren doe je buiten het leslokaal. In de lesruimtes zorg je ervoor dat je telefoon onzichtbaar is en uit staat en draag je geen koptelefoon of oordopjes. Bij overtreding kan je mobiel voor twee dagen in beslag genomen worden. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat de leraar met jullie in de les de telefoon wil gebruiken!

Pauze
In de pauze kun je op school broodjes en drinken kopen. In de pauzes blijf je op het schoolterrein, tenzij je uit bent of een tussenuur hebt. Eten en drinken doe je in het atrium of op het schoolplein.

Milieudienst
Een goed milieu begint bij jezelf! Bij toerbeurt ruim je na de pauze het atrium, de gang op de 1e verdieping en het schoolplein op. Dit geldt ook voor de buurt waarin onze school staat: we vinden het belangrijk dat we een goede relatie onderhouden met de buurtbewoners en houden daarom de buurt schoon en gedragen ons daar rustig.

Energiedrankjes
Je hebt voldoende energie van jezelf! Energiedrankjes zijn niet nodig en mogen niet meegenomen en gedronken worden op onze school.

Roken
We zijn een rookvrije school! Voor iedereen – dus leerlingen én personeel – geldt: roken in het schoolgebouw en op het schoolterrein is verboden.

Alcohol en drugs
In en om de school mag je geen alcohol en/of drugs bij je hebben, gebruiken of onder invloed daarvan zijn. Bij overtreding van deze regel schakelen wij de de wijkagent in.

Afspraken rondom veiligheid
We willen dat iedereen zich veilig voelt op school. Soms kan het toch gebeuren dat er zich vervelende situaties in of rond de school voordoen, waardoor je je minder veilig voelt. We vinden het belangrijk dat je weet wat je kunt doen bij vandalisme, diefstal, mondeling of lichamelijk geweld, discriminatie, gebruik van alcohol en drugs, vuurwerk, wapens en gevaarlijke voorwerpen.
Zo pakken we het aan als je slachtoffer van iets dergelijks bent:

 • We bespreken het incident met je.
 • We leggen de klacht vast.
 • We informeren de betrokken ouders.
 • Wel leggen sancties op en/of we nemen bepaalde maatregelen.
 • We maken afspraken over de verdere begeleiding of nazorg.
 • We doen in ernstige gevallen aangifte bij de politie.

Schoolactiviteiten
Regelmatig vinden er buiten schooltijd activiteiten plaats voor leerlingen en personeel. Denk hierbij aan stages, excursies, disco’s, schoolkamp en schoolreizen. Bij alle schoolactiviteiten gelden de afspraken en gedragsverwachtingen die altijd op school gelden. Mocht het toch niet lukken je hieraan te houden, dan kan het zijn dat je niet verder mag deelnemen aan de schoolactiviteit of dat je naar huis wordt gestuurd. In een enkel geval kan het gebeuren dat je door onacceptabel gedrag vooraf al wordt uitgesloten van deelname. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van je ouders. De directie neemt in zo’n situatie een besluit.

Op het Zuiderzee College hebben we ook met elkaar afgesproken hoe we met elkaar willen omgaan. Hieronder kun je lezen welke gedragsverwachtingen we van elkaar hebben in de verschillende ruimtes in en om de school.

 

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

INFORMATIEAVOND OVERSTAPPEN NAAR HET ZUIDERZEE COLLEGE

Op dinsdag 16 april 2024 van 19.00 – 20.00 uur houden wij een informatieavond voor zij-instromers en daar kunt u met uw kind alle informatie over de overstap en de werkwijze op het Zuiderzee College ontvangen. U bent van harte welkom. Aanmelden voor de informatieavond...

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Een Gezonde Start: Gratis Schoolontbijt op het Zuiderzee College

Introductie Op het Zuiderzee College in Zaandam staat gezondheid hoog in het vaandel, en dat begint al bij het ontbijt. Elke dag worden de ruim 600 leerlingen verwelkomd met een gratis schoolontbijt en vers fruit. Een initiatief dat niet alleen de fysieke gezondheid...