Stage Zuiderzee College

Stage

De stage is een onderdeel van het Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding).

De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel over het werkveld, maar ook veel over zichzelf. Tot de conclusie komen dat het werk echt niet bij je past is ook een goede ervaring!

Bij de beroepsgerichte leerwegen in leerjaar 3 en 4 lopen de leerlingen twee weken stage. Bij 3 mavo is dit één week.

Een belangrijk aspect is dat de leerlingen zelf een stageplaats zoeken die bij hun interesse en mogelijke beroepskeuze past. Uiteraard worden zij hierbij begeleid.

Tijdens de stage gaat de leerling niet alleen meewerken, maar onderzoekt ook wat voor soort onderneming het is, welke werkzaamheden er allemaal gedaan worden, welke functies er zijn, welke opleiding(en) je nodig hebt om dit werk te kunnen doen en welke kwaliteiten ervoor nodig zijn.

Vanuit school wordt hiervoor een stageboekje meegegeven met diverse opdrachten. Uiteindelijk worden al deze ervaringen en kennis verwerkt in een praktische opdracht en een stageverslag.

stage

Stage De stage is een onderdeel van Loopbaandossier van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). De leerlingen doen hiermee een goede (werk)ervaring op die belangrijk is voor hun loopbaanontwikkeling en de keuzes die zij moeten maken. Zij leren zo niet alleen veel...

Open Dag

Open Dag

Open dag Ouders en kinderen kunnen onze school komen bekijken op: zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur.